Pages Menu

Categories Menu

Posted by on kwi 14, 2017 in Biznes, Księgowość |

Audyt finansowy: audyt sprawozdań finansowych

Audyt finansowy: audyt sprawozdań finansowych

Biuro rachunkowe, świadczące kompleksowe usługi  na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych firm, posiada w swojej ofercie także audyt finansowy.
W przypadku każdego klienta zakres świadczonych obsługi jest dostosowywany indywidualnie do jego potrzeb i oczekiwań, co pozwala firmie zachować standard świadczonych usług na najwyższym poziomie.
Audyt sprawozdań finansowych prowadzone jest przez biegłego rewidenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
Jego funkcją jest dostarczenie danych, które służą ocenie rzetelności prowadzonej w firmie księgowości, co w efekcie oznacza określenie kondycji finansowej spółki i stanowi informację kluczową dla inwestorów
Audyt sprawozdań finansowych obejmuje:
– dostarczenie informacji na temat stanu przedsiębiorstwa i jego finansów
– zdiagnozowanie możliwych do wystąpienia ryzyk finansowych
– określenie słabości w organizacji działalności firmy
– wskazanie obszarów, stwarzających warunki do dokonania oszustw (np. obrót magazynowy)
Prawidłowo przeprowadzony audyt daje możliwość: dopełnienia obowiązków, jakie wynikają z prawa spółek handlowych, poznanie kondycji finansowej firmy oraz lepszego wykorzystania danych o firmie w zarządzaniu nią,