Pages Menu

Categories Menu

Posted by on mar 20, 2022 in Biznes |

Jak rozwijać umiejętności asertywnego komunikowania się

Jak rozwijać umiejętności asertywnego komunikowania się

Jak rozwijać umiejętności asertywnego komunikowania się

Asertywność w komunikacji jest umiejętnością, która może przynieść wiele korzyści zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Nie jest to jednak łatwe zadanie i wymaga pewnego wysiłku oraz regularnego ćwiczenia. W tym artykule przedstawimy kilka skutecznych sposobów na rozwijanie umiejętności asertywnego komunikowania się, których zastosowanie przyniesie pozytywne efekty w wielu sferach naszego życia.

  1. Zrozumienie własnych potrzeb i emocji

Asertywne komunikowanie się zaczyna się od świadomości własnych potrzeb i emocji. Bez zrozumienia tego, czego naprawdę chcemy i jak się czujemy, trudno będzie nam wyrazić to w sposób asertywny. Dlatego ważne jest, aby regularnie samemu sobie zadawać pytania dotyczące naszych priorytetów i emocji, by lepiej rozumieć siebie i swoje potrzeby. Może nam w tym pomóc prowadzenie dziennika, medytacja czy rozmowa z bliskimi.

  1. Słuchanie aktywne

Jedną z kluczowych umiejętności asertywnego komunikowania się jest słuchanie aktywne. To znaczy udzielanie pełnej uwagi drugiej osobie, zainteresowanie się jej perspektywą i wzmacnianie tego wzajemnego zrozumienia. Słuchanie aktywne polega na skoncentrowaniu się na drugiej osobie, zrezygnowaniu z oceniania i niewerbalnego wyrażania oburzenia czy dezaprobaty. Zadawanie pytań, dawanie feedbacku i okazywanie zainteresowania rozmówcą są kluczowe w budowaniu asertywności w komunikacji.

  1. Wyrażanie swoich potrzeb i granic

W asertywnej komunikacji istotne jest wyrażanie swoich potrzeb i granic w sposób jasny i konkretny. W celu rozwijania tej umiejętności warto korzystać z takich narzędzi jak “ja przekonuje”, czyli wyrażanie własnego zdania w pierwszej osobie, koncentrując się na własnych uczuciach i potrzebach. Ważne jest, aby być konkretym i precyzyjnym, unikać używania ogólnych stwierdzeń i generalizacji.

  1. Radzenie sobie z krytyką i konfliktami

Asertywność w komunikacji nie tylko polega na wyrażaniu swoich potrzeb, ale także na radzeniu sobie z krytyką i konfliktami w sposób konstruktywny i asertywny. W takich sytuacjach ważne jest utrzymanie spokoju i opanowania, docenienie i akceptacja własnych emocji oraz wyrażenie ich w sposób bezpośredni i konkretny. Nie należy unikać konfrontacji, ale również nie wolno wchodzić w agresję czy manipulację.

  1. Ćwiczenie asertywnych zachowań

Rozwój asertywności wymaga regularnego ćwiczenia asertywnych zachowań. Możemy na przykład korzystać z różnych technik, takich jak “stop-start-continue” – czyli odpowiednie zatrzymywanie się, zaczynanie czegoś nowego i kontynuowanie tego, co już robimy skutecznie. Innym przykładem jest ćwiczenie w domu przed lustrem, próba wyobrażenia sobie różnych sytuacji oraz ćwiczenie reakcji i komunikacji asertywnej w różnych kontekstach.

  1. Rozwijanie empatii

Empatia jest kluczowym elementem asertywnej komunikacji. Wzmacnianie swojej umiejętności empatycznego słuchania i rozumienia to kolejny krok w rozwoju asertywności. Możemy to osiągnąć poprzez regularne angażowanie się w działania, które pomagają nam budować więzi z innymi ludźmi, takie jak wolontariat czy grupy wsparcia. Warto również czytać i uczyć się o innych ludziach, ich historiach i perspektywach, aby lepiej rozumieć ich potrzeby i emocje.

  1. Wdrażanie w życie

Najważniejszym krokiem w rozwoju asertywności jest przekształcenie teorii w praktykę. Oznacza to, że musimy stosować nasze umiejętności w codziennych sytuacjach życiowych, zarówno w pracy, jak i w relacjach osobistych. Warto zacząć od mniejszych wyzwań i stopniowo poszerzać zakres naszych asertywnych zachowań. Kluczem jest regularne ćwiczenie, czerpanie nauki z doświadczeń i dostosowywanie naszego podejścia w zależności od sytuacji.

Podsumowanie

Rozwój umiejętności asertywnego komunikowania się jest procesem, który wymaga zaangażowania i determinacji. Jednak efekty są tego warte, ponieważ asertywność pozwala nam budować zdrowe i satysfakcjonujące relacje, zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej. Słuchanie aktywne, wyrażanie swoich potrzeb i granic, radzenie sobie z konfliktami, ćwiczenie asertywnych zachowań, rozwijanie empatii i wdrażanie tych umiejętności w życie codzienne to kluczowe kroki w osiągnięciu asertywnej komunikacji.