Pages Menu

Categories Menu

Posted by on maj 14, 2017 in Księgowość |

Księgowość: usługi księgowe Białystok

Księgowość: usługi księgowe Białystok

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce wiąże się z koniecznością znajomości wielu przepisów prawa, od których prawidłowej interpretacji zależy powodzenia i sukces funkcjonowania przedsiębiorstwa. Aby uniknąć ewentualnych pomyłek warto rozważyć procesjonalne usługi księgowe świadczone przez firmę zewnętrzną, w której zatrudnieni są specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, których wiedza i kompetencje zapewniają księgowość na bardzo wysokim poziomie.
Oferta tego typu usług, prowadzonych na terenie miasta Białystok, obejmuje:
– doradztwo w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
– doradztwo podatkowe (dla opłacających podatek dochodowy na zasadach ogólnych oraz zryczałtowany)
– obsługa ubezpieczeń społecznych
– sprawy pracownicze (m. in. deklaracje zgłoszeniowe do ZUS, dokumentacja wymagana przez Urząd Skarbowy, przekazywanie zaliczek podatkowych)
– postępowanie kontrole w zakresie spraw podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych
– doradztwo w zakresie wyboru sposobu finansowania zakupu środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej
– cła i procedury celne