Pages Menu

Categories Menu

Posted by on paź 3, 2018 in Biznes |

Konflikty między firmami – mediacje gospodarcze

Konflikty między firmami – mediacje gospodarcze

Konflikty zdarzają się wszędzie tam, gdzie są ludzie. Nie tylko w rodzinach, wśród osób, które są dla siebie ważne, ale również wśród osób, dla których jest ważne coś konkretnego, na przykład prowadzony biznes. Niestety, pomiędzy członkami poszczególnych firm, czy to kontrahentów czy rywali, często dochodzi do różnych konfliktów. Większość z nich zwykle udaje się rozwiązać, kiedy dwie strony spokojnie usiądą i zaczną ze sobą rozmawiać.

mediacje gospodarcze

Niestety, coraz częściej wydaje się to być niemożliwe, a konflikt narasta do takiego stopnia, że rozwiązać mogą je jedynie mediacje gospodarcze, bądź sąd. Jednakże, rozprawa w sądzie trwa bardzo długo, a przy tym kosztuje ogromnie dużo pieniędzy. Dlatego też, znacznie rozsądniejszym i tańszym wyjściem z impasu wydaje się być pomoc mediatora. Bardzo często bowiem, wystarczy aby dwie zwaśnione strony usiadły razem przy stole i zaczęły ze sobą rozmawiać. Wówczas zadaniem mediatora jest pilnowanie, aby każda ze stron mogła się wypowiedzieć, aby każda ze stron mogła zająć stanowisko w danej kwestii, a także, by żadna ze stron nie rozpoczynała kłótni, nie podnosiła krzyku czy nie wprowadzała nerwowej atmosfery. Wówczas bez większych problemów udaje się zażegnać kryzys.