Pages Menu

Categories Menu

Posted by on lut 6, 2017 in Nie samymi finansami |

Protokół IP

Protokół IP

IP (z angielskiego Internet Protocol) to internetowy protokół komunikacyjny. Jego rolą jest ustalenie odgórnych zasad postępowania i reguł, którym podlegać będą wszystkie urządzenia podłączone dp wspólnej sieci (przykładowo Internetu, ale też lokalnych sieci komputerowych). Tylko spełnienie tych wymogów pozwoli na wymianę danych z innymi komputerami itp. Aby zlokalizować dane urządzenie i odróżnić go od pozostałych, nadawany jest mu specjalny numer identyfikacyjny – zwany adresem IP.

Adres IP

Adres IP jest unikatowym numerem, składającym się z 32 bitów. Zapisuje się je jako cztery oktawy w formie dziesiętnej – 111. 111. 11. 11. Lewa część adresu to część sieciowa, pozostała to adres komputera, inaczej zwany hostem. Adres IP nie jest związany z konkretnym urządzeniem, co odróżnia go od numerów seryjnych. Przy każdym logowaniu do sieci przypisany może być inny numer.

Jak sprawdzić IP

Jakie moje IP jest w danym momencie to pytanie, które zadają sobie wielu użytkowników sieci. W celu umożliwienia im sprawdzenia tego w szybki i przede wszystkim łatwy sposób powstało wiele stron internetowych, które nie wymagają żadnych skomplikowanych działań, a zazwyczaj wyłącznie wejścia na stronę.