Pages Menu

Categories Menu

Posted by on wrz 21, 2018 in Biznes |

Mediacje pracownicze. Problemy w pracy – jak je rozwiązać?

Mediacje pracownicze. Problemy w pracy – jak je rozwiązać?

Do konfliktów może dojść wszędzie. Niestety, również w miejscu pracy. Czasem są to konflikty pomiędzy pracownikami, pomiędzy managerem, a pracownikiem, a czasem także pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą. Aby rozwiązać taki konflikt, często niezbędne mogą okazać się mediacje pracownicze. Podczas takich spotkań, mogą pod okiem fachowca zostać omówione wszelkie niezbędne tematy związane z problemem, jaki wyniknął, a także możliwe rozwiązania.

mediacje pracownicze

Mediator może dopilnować, aby każda ze stron przedstawiła swój punkt widzenia, swoje odczucia i oczekiwania, a druga strona by wysłuchała tej pierwszej. W atmosferze spokoju i chęci rozwiązania problemu, mediacje pracownicze okazują się być niezwykle skuteczne. Często udaje się nawet zrezygnować z przeniesieniem sprawy na wokandę sądową. Rozwiązanie problemu pomiędzy osobami zaangażowanymi w konflikt są zdecydowanie lepsze, tańsze i kończą się o wiele pozytywniej niż te, które ktoś próbuje rozwiązać za pośrednictwem sądu. Warto więc korzystać z możliwości, jakie dają mediacje i nie dawać ponieść się emocjom. Wówczas każdy problem może być rozwiązany.